Hör av dig!
Vi vill att alla ska ha en Happy Workday. Våra möten är kostnadsfria och det finns alltid en specialist i ditt område. Lämna dina uppgifter så tar vi kontakt med dig!
Checka i att du inte är en robot tack!
Du måste godkänna för att skicka!
Jag samtycker att Rahmqvist får hantera mina registrerade personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Jag accepterar även Rahmqvists dataskyddspolicy
Tack [name], vi kontaktar dig snarast.

Äkta hållbarhet

Vi skrev vår första miljöpolicy för över 30 år sedan. Vi är ISO-certifierade för kvalitet och miljö sedan 1996. Vi har skrivit under UN Global Compact, FNs tio principer om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi klimatkompenserar produktens hela resa från leverantör, via lager till slutkund, samt alla våra affärsresor. Vår matpolicy premierar vegetariskt och tillåter inte att vi bjuder på nötkött.

Vår hållbara utveckling

1 Vi granskar alla produkters innehåll och material för att säkerställa att de lever upp till våra krav innan beslut om lansering.

2 Vi för ständigt dialoger med våra leverantörer om hur vi kan utveckla våra produkter för att minska miljöbelastningen. 

3 Vi utesluter produkter när de inte längre håller den miljömässiga prestandan vi tycker är nödvändig.

Vi har återvunnet material i våra emballage, fyllningsmaterialet i våra försändelser är antingen återvunnen bubbelplast eller återvunnen pappersmakulatur.

Självklart prioriterar vi sjö- och landtransporter framför flyg och sampackar så långt det är möjligt. Idag klimatkompenserar vi alla våra persontransporter, nästa steg som vi just påbörjat med våra logistikpartners är att se hur vi kan klimatkompensera våra produkters transporter, från fabrik till kund. 

Vi använder vår röst och makt som kund för att driva ett mer hållbart företagande i flera sammanhang, inte bara hos våra leverantörer.  Ett exempel är att vi har en dialog med Dustin om att de tydligt ska märka ut sina produkter som är TCO-certifierade för att vi och andra konsumenter ska kunna välja mindre miljö- och klimatbelastande elektronik och datorer. Ett annat sätt för att minska våra avtryck från IT-avdelningen är att vi rekonditionerar och reparerar för att ge vår teknikutrustning en längre livslängd. Enligt TCO Certified genererar produktionen av en laptop otroliga 1,8 ton(!) avfall! Att ta väl hand om sin dator och annan elektronik är därför ett effektivt sätt att spara på på både både jordens och dina egna resurser. Ett annat exempel är att vi kontaktat Lidingö stad för att vi som företag vill kunna källsortera matavfall från våra luncher, college och konferenser

Business as a force for good

Våra produkter ska inte produceras på andras bekostnad. Därför klimatkompenserar vi i projekt certifierade med Gold standard, den enda certifieringsstandarden som har godkänts och erkänts av mer än 80 internationella miljöorganisationer. För oss är det också viktigt att våra leverantörer erbjuder säkra arbetsplatser med sociala rättigheter till sina anställda, därför gör vi social audits och kontrollerar våra leverantörer i Asien regelbundet. Självklart har vi skrivit under UN Global Compact, FNs tio principer om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Principer vi också kräver att våra leverantörer lever upp till. 

Eftersom vi producerar en stor del av våra produkter i Asien var det naturligt att välja vindkraftsparker i Kina som projekt för vår klimatkompensation. På så sätt bidrar vi till minskad kolanvändning, men också till renare luft och därmed bättre hälsa. Vi väljer CDM (Clean Development Mechanism, som rapporterar till FN) och Gold Standard (en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.) 

Vi köper produkter från både Europa och Asien och är måna om att våra produkter tillverkas juste. Eftersom Asien klassas som ett geografiskt riskområde är det här vi valt att genomföra så kallade Social Audits. En kontroll ute på fabrikerna där vi säkerställer att arbetarna hos våra leverantörer har en säker arbetsmiljö och att löner och arbetstid mm är enligt lokala lagar. 

Vi skrev under UN Global Compact’s tio principer 2015 och inkluderade dessa i vår Code of Conduct, ett dokument alla våra leverantörer måste skriva under för att ett samarbete ska bli av. Principerna är uppdelade i fyra olika grupper:  Mänskliga rättigheter (företagen ombeds stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter och att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter). Arbetsvillkor (avskaffande av barn- och tvångsarbete och erkännande av rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Miljö (företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen gällande miljörisker, främja större miljömässigt ansvarstagande och uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.) Korruption (företag bör motarbeta alla former av korruption, utpressning och bestickning. 

Full charity

Rahmqvist i samhället

“Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle. För bättre hälsa, integration och rättvisa.  Vi deltar därför återkommande i t.ex. Rosa bandet, Musikhjälpen och stödjer Good sports sedan många år. Med hjälp av Vi-skogen har vi planterat tusentals träd runt Victoriasjön i östra Afrika. Dessutom skänker vi regelbundet av våra produkter till biståndsorganisationer som verkar runt om i världen.”

Full ericsigne

Signe och Eric

Vi på Rahmqvist har ett eget handlingsprogram för ökad mångfald, jämlikhet och inkluderande ledarskap som alla måste delta i. För oss är det viktigt att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och värde oavsett bakgrund och etnicitet.

Full matpolicyrahmqvist1

Hållbar Matpolicy

När vi bjuder på mat ska den vara hållbart producerad, gärna vegetarisk. Aldrig nötkött, vill man äta animaliskt är det vilt, naturbetande djur, kyckling eller griskött som gäller. Helst ekologiskt och närproducerat. Bjuder vi på fisk ska den vara MSC-märkt.

Tillsammans gör vi världen till en bättre plats

Vi är stolta över Rahmqvist Foundation Center, ett barnhem Sydafrika. Här får hemlösa barn en säker plats att växa upp med näringsrik mat, rent dricksvatten och utbildning. Leif Rahmqvist grundade barnhemmet på grund av barnens utsatta situation i den lilla staden Alldays.

Alldays är ett litet samhälle med hög arbetslöshet och utbredd alkoholism. Förutom att ge utsatta barn ett tryggt hem, hjälper vi till med läxläsning och ger ett mättande mål mat till barn som behöver stöd men bor med sin familj.Rahmqvist Foundation insåg snart vikten av att få ut unga vuxna i arbete för att bryta negativa mönster och istället bidra till att utveckla samhället och startade då en yrkesskola. 

Som Leif säger: - Vi vill ta tillvara på människans inneboende kraft, genom vår yrkesskola ger vi unga vuxna verktyg till att skapa sig en bra framtid. Den första utbildningen som startade 2016 var i Design & Dress making, en eftergymnasial utbildning på 8 månader. Som examensgåva och ”starta-eget-paket” skänkte Rahmqvist Foundation varsin symaskin för att de snabbt skulle komma igång med sitt företagande. Sedan dess har man hållit i fler utbildningar, b.la för sömmerskor, frisörer och kockar.

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies