Hör av dig!
Vi vill att alla ska ha en Happy Workday. Våra möten är kostnadsfria och det finns alltid en specialist i ditt område. Lämna dina uppgifter så tar vi kontakt med dig!
Checka i att du inte är en robot tack!
Du måste godkänna för att skicka!
Jag samtycker att Rahmqvist får hantera mina registrerade personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Jag accepterar även Rahmqvists dataskyddspolicy
Tack [name], vi kontaktar dig snarast.

Säkerhetsdatablad

Businesscare
Blodstopspray - 94 321
94321bloodstopspray202019sdb.pdf

Sprayplåster - 94 323
94323sc3a5rplastspray20201920sdb.pdf

Fire Extinguisher Spray - 94 470 94 470-1
440007Businesscare20ER9447020Fire20exti94470SE-svv10.pdf

First Aid Spray - 94 216
Eric20Rahmqvist20ABFirst20Aid20Spray9420216SE-svv10.pdf

Burn Spray - 94 616
Eric20Rahmqvist20ABBurn20SpraySE-svv10.pdf

Scander
Allround Cleaner - 41 162
4116220clpallroundcleanercitrussdb.pdf

No Stain - 41 185
4118520CLPnostainsdbse.pdf

Neutralizer - 41200
412000320NeutralizerSE.pdf

Revitalizing Wipe - 41 410 41 411
4141020Revitalizing20WipeSDBSE20.pdf

Reshine - 41 450
4145020clpreshinesdb2021.pdf

Allround Wipe - 41 610 41 611
4161061120clpallroundWipesdb.pdf

MultiOil - 42401 42402
4240120clpmultioilsdbse.pdf

Hand Wipe, Heavy Hand Wipe - 43 600 43 601 43 606
436000106handwipes203020se.pdf

Lens Cleaner - 45 450 45 450-1
45450clplenscleanersdb.pdf

Textile Cleaner - 41 191
41191SDBScanderTextile20Cleaner20500mlSEsv.pdf

Neutralizer gel_ Neutralizer gel refill - 42 306 42 308
42306neutralizer20gelsdb.pdf

Molecule Polish - 41 510
4151020clpmoleculepolishsdbse.pdf

Extra Cleaner - 41175
41174178extracleaner20Nov202019sdb.pdf

Extra Cleaner Gel - 41178
41178extracleaner20GEL20april202019sdb.pdf

Extra Cleaner Pen - 41176 41176-1
41174178extracleaner20Nov202019sdb.pdf

Liquid absorber - 41 151
41151Liquid20absorSDBSE.pdf

Anti Graffiti Protect - 41 182
4118220Anti20GraffitiSE.pdf

Scander handle sanitizer - 41919 41918
4191920Handle20Sanitizer20SV20sdbse.pdf

Disinfective Spray - 43603 43604 43605 43613 43615-1
436030420disinfectivesprayclp.pdf

Pure hand Disinfection spray/Refill_Pure hand Disinfection refill - 43618
4361018Pure20Hand20Disinfection20sprayse20.pdf

41300 Drain Cleaner - 41300
41300DrainCleanerSE.pdf

NEUTRALIZER 250ml refill - 41 801
41801neutralizerrefill250mlSDBSV.pdf

Glass Cleaner - 43 720
4372020GlassCleanerSDBSE.pdf

Allround Cleaner Neutral - 41 103
4110320Allround20Cleaner20neutralSE.pdf

Heavy Hand foam - 43 599
4359920ScanderHeavy20Hand20foamSEsv.pdf

Kitchen Clean - 41160 48900
4116020Kitchen20Clean20Nov202019sdb.pdf

Lime Scale Remover - 41 141
4114120sdb20limescaleremover20SV.pdf

Green clean - 41100
4110020Green20clean20SDS.pdf

Green Pod - 43730
4373020Scander20Green20Pod20SDB20SE.pdf

Avico
Interactive Board Cleaninig Tissue _ Refill Interactive Board Cleaning Tissue - 24 460 24460-1 24462
24460InteractiveBoardCleanerwipes.pdf

Whiteboard Cleaning Tissue _ Refill White Board Cleaning Tissue_ Jar holder acrylic - 24 461 24 461-1 24 662
24461WBCleaningwipes.pdf

Tough Marker - 51 850 51 851 51 853 51 854
512085051535420Tough20Marker20sdb20.pdf

Colorona
Mix Blank 1000ml - 24 210 24 200 24 190 24 191 24 192 24 193 24 194 24 196 24 197 24 198 24 201 24 202 24 203 24 204
2419020SDB20Mix20Blank.pdf

Allround Glue - 28 201 28 211
allroundglue.pdf

Glue Stick - 20 101 20 105
2010120clpgluestick39gsdb.pdf

Vidamic Ergonomics
Lycra Cleaner - 65 023
6502320-20Lycra20Cleaner.pdf

Plastic Deci-Protect - 65 034
sdb206503420Plastic20deci20protect20sv.pdf

RDO
TV screen cleaner - 69 640 69 640-1
69640Eric20Rahmqvist20ABTV-screen20cleanerSEsv.pdf

Handle Sanitizer - 41919 41918
4191820Handle20Sanitizer20SV20sdbse.pdf

Printer Oil - 69 639
696392020Printer20Oil20sdb20SE.pdf

Charging spray - 69637
6963720Charging20Spray20sdb20SE.pdf

Tech Tops - 69627
187771Eric20Rahmqvist20ABTech20Tops6920627SE-svv10.pdf

X-static Protect - 69623
6962320X-static20Protect20sdb20SE.pdf

Tech and Print Tissue - 69 621
6962120Tech20Print20Tissue20sdb20SE.pdf

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies